Program studiów

SEMESTR I

Lp.

 

MODUŁ KSZTAŁCENIA

Wykł.

Ćw.

ECTS

ZJMK_01

 E

Zarządzanie jakością wg norm ISO serii 9000

10

3

4

ZJMK_02

 E

Projektowanie i wdrażanie systemów jakości

10

10

4

ZJMK_03

 E

Auditowanie systemów jakości

10

10

4

ZJMK_04

 

Zarządzanie procesowe

9

16

6

ZJMK_07

 

Metody statystyczne w procesach wytwarzania

5

6

3

ZJMK_08

 

Podstawy i zasady szczupłej produkcji w przemyśle lotniczym

8

7

5

ZJMK_15

 

Nadzór metrologiczny w procesach zapewnienia jakości

8

8

4

Razem

120

30

SEMESTR II

ZJMK_05

 

Normalizacja i certyfikacja

6

6

4

ZJMK_09

E

Normy serii EN/AS 9100 i audity w lotnictwie

14

14

6

ZJMK_11

E

Przepisy bezpieczeństwa w produkcji lotniczej i system SMS

16

16

7

ZJMK_12

 

Zapewnienie jakości parku maszynowego w produkcji lotniczej

8

8

4

ZJMK_13

 

Zapewnienie jakości w procesach projektowania

8

8

5

ZJMK_14

 E

Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania

8

8

4

Razem

120

30

E – egzamin

 

 

Zarządzanie jakością wg norm ISO serii 9000

Powstanie i ewolucja standardów jakościowych. Wymagania norm ISO serii 9000 i 10000. Planowanie, sterowanie, zapewnienie i doskonalenie jakości. Kompleksowe zarządzanie jakością – TQM. Standardy środowiskowe, bezpieczeństwa i jakości w sektorach motoryzacyjnym, zbrojeniowym, spożywczym i in. Elementy wspólne. Struktura i wdrażanie. Zasady sterowania.

 

Projektowanie i wdrażanie systemów jakości

Zadania kierownictwa, polityka jakości, algorytmy postępowania, dokumentacja, zapisy, szkolenia, komunikacja, certyfikacja na przykładzie ISO 9001, przeglądy, zarządzenia.

 

Auditowanie systemów jakości

Omówienie normy ISO 19011 oraz wymagań ISO 9001. Kompetencje auditora, programy auditów, algorytm realizacji auditów, zapisy, niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze, raporty, działania poauditowe.

 

Metody statystyczne w procesach wytwarzania

Podstawy metod statystycznych i statystycznego sterowania procesami. Karty kontrolne – dobór, projektowanie i stosowanie. Badania wskaźników zdatności procesów i maszyn – pomiary, wizualizacja i interpretacja.

 

Zarządzanie procesowe

Znaczenie procesów, identyfikacja i zarządzanie procesami, wyjawianie marnotrawstwa w procesach, mapowanie stanu obecnego i stanu docelowego procesu, doskonalenie procesu, reinżynieria procesów.

 

Podstawy i zasady szczupłej produkcji w przemyśle lotniczym

Zintegrowane systemy zarządzania organizacją, cechy charakterystyczne systemów JIT, MRP II, OPT, LM i in. oraz metody zapewnienia w nich wysokiej jakości wyrobów i procesów.

 

Nadzór metrologiczny w procesach zapewnienia jakości

Zasady nadzoru i odnowy sprzętu kontrolno-pomiarowego, sprawdzanie i legalizacja, powtarzalność i odtwarzalność, błędy pomiarów, wzorce pomiarowe, system administracyjnego nadzoru nad pomiarami.

 

Normalizacja i certyfikacja

Ustawa o normalizacji i jej ustalenia, zasady działalności normalizacyjnej, normalizacja międzynarodowa, krajowa i zakładowa. Systemy i zasady akredytacji. Wymagania systemu akredytacyjnego. Certyfikaty i certyfikacja wyrobów.

 

Normy serii EN/AS 9100 i audity w lotnictwie

Specyficzne wymagania względem zarządzania jakością w lotnictwie wyspecyfikowane w normie EN/AS 9100 oraz sposoby ich praktycznego spełniania jak również konieczne procesy w celu certyfikacji systemu. W ramach realizowanych ćwiczeń studenci będą pracować z wymaganiami normy EN/AS 9100 oraz przepisów lotniczych i ćwiczyć ich zastosowanie w auditach jakości.

 

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłu lotniczego

Prezentacja aspektów praktycznych funkcjonowania systemu ACE w WSK Rzeszów oraz opis podstawowych narzędzi tego systemu i uwarunkowań ich praktycznego stosowania.

 

Przepisy bezpieczeństwa w produkcji lotniczej i system SMS

Historia rozwoju i tworzenia przepisów (FAR-y, JAR-y i in.). Przepisy obowiązujące w UE i Polsce. Treść przepisów PART-21, PART- M i in. Instytucje nadzorujące przestrzeganie przepisów. Struktura systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS.

 

Zapewnienie jakości parku maszynowego w produkcji lotniczej

Procesy konstytuowania jakości maszyn, bezpieczeństwo, niezawodność, ekologiczność i ergonomiczność maszyn, metody badań cech jakościowych maszyn, sposoby doskonalenia jakości maszyn i wyrobów lotniczych.

 

Zapewnienie jakości w procesach projektowania

Projektowanie w lotnictwie – kompetencje, przeglądy, nadzór, doskonalenie. Zakresy koniecznych prób, badań i testowania, wymagania względem systemu zarządzania w organizacjach projektujących.

 

Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania

Cechy jakościowe konstytuowane w trakcie wytwarzania, sposoby technologicznego zapewnienia jakości, wpływ naddatków, dokładności, stanu warstwy wierzchniej, dziedziczności technologicznej itp. na cechy jakościowe wyrobów.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję